WARUNKI GWARANCJI                                                                                                                    www.jarserwis.pl

Od wielu lat Wella jest synonimem renomowanej jakości i najwyższej klasy serwisu. Oferujemy naszym klientom innowacyjne, wysoko wyspecjalizo wane produkty zaprojektowane i przeznaczone do użytku profesjonalnego.
Wella AG jest producentem urządzeń najwyższej klasy wytwarzanych z materiałów najlepszej jakości przy zachowaniu wszelkich wymogów starannego wykonania. Wella zapewnia bezusterkowy 24-miesięczny okres gwarancji licząc od daty wystawienia faktury.

Uwaga: Gwarancja obejmuje wyłącznie te urządzenia, które dostarczane są do naprawy wraz z prawidłowo i kompletnie wypełnioną kartą gwarancyjną.
W przypadku reklamacji prosimy również o wypełnienie Protokołu Reklamacyjnego. W trosce o ochronę środowiska naturalnego zużyte, uszkodzone  części zostaną przekazane przez Serwis do utylizacji, jeśli życzą sobie Państwo ich zwrotu prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola na Protokole Reklamacyjnym ( dotyczy tylko napraw płatnych). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przy wypełnianiu Karty Gwarancyjnej prosimy o kontakt z Doradcą Handlowym, Biurem Obsługi Klienta lub Serwisem Technicznym.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad materiałowych lub wykonawczych.

DLA SUSZAREK

Gwarancja nie dotyczy poniższych sytuacji:
- Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu. (zanieczyszczenia, zapchania suszarek na wskutek braku konserwacji)
- Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione.
- Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady. (pęknięcia, zarysowania, otarcia zabrudzenia obudów)
- Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
- Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych
- W przypadku, gdy karta gwarancyjna lub faktura zakupu towaru jest niemożliwa do odczytania.
- Uszkodzenia powstałe  w transporcie na wskutek niewystarczającego zabezpieczenia sprzętu
- Uszkodzenia mające znikomy lub niezauważalny wpływ na wartość lub funkcjonowanie sprzętu.
- Wymianom gwarancyjnym nie podlegają elementy eksploatacyjne ulęgające naturalnemu zużyciu,( filtry powietrza)

DLA MASZYNEK

Gwarancja nie dotyczy poniższych sytuacji:
- Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu. (zanieczyszczenia, nadmierne zużycie na wskutek braku konserwacji)
- Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady. (pęknięcia, zarysowania, otarcia zabrudzenia obudów)
- Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione.
- Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
- Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych
- W przypadku, gdy karta gwarancyjna lub faktura zakupu towaru jest niemożliwa do odczytania.
-  Uszkodzenia powstałe  w transporcie na wskutek niewystarczającego zabezpieczenia sprzętu
- Uszkodzenia mające znikomy lub niezauważalny wpływ na wartość lub funkcjonowanie sprzętu.
- Wymianom gwarancyjnym nie podlegają elementy eksploatacyjne ulęgające naturalnemu zużyciu,( bloki ostrzy, akumulatory).

Materiały eksploatacyjne przewidziane do samodzielnej wymiany przez instrukcje obsługi mogą Państwo zamówić za pośrednictwem Doradcy Handlowego w Serwisie Technicznym Wella.

Wella zobowiązuje się według uznania do naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym lub do wymiany na sprawny w przypadku braku możliwości naprawy.
Warunki gwarancji nie mają wpływu na ogólne Prawa Klienta w stosunku do sprzedawcy.

Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta Wella
ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa
tel. 022 678 55 44,

Autoryzowany Serwis Techniczny Wella:
JAR-SERWIS
ul. Jagiellońska 52,
03-463 Warszawa
tel. 022 349 27 44
serwis@jarserwis.pl
www.jarserwis.pl

Nasza strona internetowa: www.wella.pl
Życzymy sukcesów i zadowolenia w pracy z Państwa nowym
urządzeniem.
Wella